Kreativní Praha
MAPK20

MAPK20

Dokončujeme IT nástroj pro sběr a analýzu dat o kultuře a kulturních a kreativních odvětvích v Praze. Nástroj pomůže městu lépe plánovat rozvoj kultury a monitorovat plnění cílů pražské kulturní politiky. Kulturním aktérům či akademické sféře poskytne konsolidovaná data o kulturním dění ve městě.

Online nástroj MAPK2O bude sdružovat data a informace v několika tematických modulech:

  • kulturní infrastruktura
  • financování
  • KKO
  • kulturní akce
  • kulturní chování obyvatel

Průběžně sbíraná a pravidelně aktualizovaná data pomohou hlavnímu městu v analýze a strategickém plánování, a přispějí tak k podpoře a rozvoji kulturních a kreativních odvětví v Praze.

Zajímá vás MAPK2O?

Své dotazy a podněty můžete psát koordinátorce projektu na katarzyna.sanojca@kreativnipraha.eu.

Projekt MAPK2O běží od listopadu 2021 do prosince 2023. Je financovaný z operačního programu Praha – pól růstu, jehož nositelem je odbor kultury MHMP a realizátorkou Kreativní Praha.

MAPK20

Dokončujeme IT nástroj pro sběr a analýzu dat o kultuře a kulturních a kreativních odvětvích v Praze. Nástroj pomůže městu lépe plánovat rozvoj kultury a monitorovat plnění cílů pražské kulturní politiky. Kulturním aktérům či akademické sféře poskytne konsolidovaná data o kulturním dění ve městě.

Online nástroj MAPK2O bude sdružovat data a informace v několika tematických modulech:

  • kulturní infrastruktura
  • financování
  • KKO
  • kulturní akce
  • kulturní chování obyvatel

Průběžně sbíraná a pravidelně aktualizovaná data pomohou hlavnímu městu v analýze a strategickém plánování, a přispějí tak k podpoře a rozvoji kulturních a kreativních odvětví v Praze.

Zajímá vás MAPK2O?

Své dotazy a podněty můžete psát koordinátorce projektu na katarzyna.sanojca@kreativnipraha.eu.

Projekt MAPK2O běží od listopadu 2021 do prosince 2023. Je financovaný z operačního programu Praha – pól růstu, jehož nositelem je odbor kultury MHMP a realizátorkou Kreativní Praha.

MAPK20