Kreativní Praha
Komunitní projekty

Komunitní projekty

Přinášíme kulturu do veřejného prostoru. Kultura formuje soudržné komunity, a proto by měla být v Praze široce dostupná a přístupná.

Zasazujeme se o to, aby byl kulturní program dostupný nejen ve vnitřních prostorách, ale také venku, kde se ho může účastnit široká veřejnost. Zájemcům půjčujeme Pražské židle a stolky, kterými se dají improvizovaně zabydlet náměstí, parky i předprostory veřejných budov. Skrze projekt Pražské plácky testujeme jiné využití veřejných prostranství. Vydali jsme Kulturní KOMPAS – metodický materiál pro městské úřady. Pomáháme tak městským částem rozvíjet příznivé prostředí pro lokální kulturu. Pro širokou veřejnost jsme spustili web s návodem, jak vyřídit zábor veřejného prostranství. Na konferenci Týden Kreativní Prahy diskutujeme se zástupci veřejné správy i neziskového sektoru o vybraných tématech kulturní politiky.

Komunitní projekty

Přinášíme kulturu do veřejného prostoru. Kultura formuje soudržné komunity, a proto by měla být v Praze široce dostupná a přístupná.

Zasazujeme se o to, aby byl kulturní program dostupný nejen ve vnitřních prostorách, ale také venku, kde se ho může účastnit široká veřejnost. Zájemcům půjčujeme Pražské židle a stolky, kterými se dají improvizovaně zabydlet náměstí, parky i předprostory veřejných budov. Skrze projekt Pražské plácky testujeme jiné využití veřejných prostranství. Vydali jsme Kulturní KOMPAS – metodický materiál pro městské úřady. Pomáháme tak městským částem rozvíjet příznivé prostředí pro lokální kulturu. Pro širokou veřejnost jsme spustili web s návodem, jak vyřídit zábor veřejného prostranství. Na konferenci Týden Kreativní Prahy diskutujeme se zástupci veřejné správy i neziskového sektoru o vybraných tématech kulturní politiky.

Komunitní projekty