Kreativní Praha
Kulturní a kreativní odvětví

Kulturní a kreativní odvětví

Mapujeme a rozvíjíme kreativní sektor. Kulturní a kreativní odvětví jsou zásadním přínosem pro prosperující město.

Mezi kulturní a kreativní odvětví patří všechny oblasti lidské tvořivosti, které jsou založeny na kulturních hodnotách a mají potenciál přinášet zisk: architektura, design, reklama, film a audiovize, hudba, knihy a tisk, herní průmysl, software, nová média a navazující IT služby, rozhlasové a televizní vysílání, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla nebo kulturní dědictví. Jedná se o zásadní sektor chytré ekonomiky, který hraje důležitou roli v řešení aktuálních i budoucích společenských výzev.

Kulturní a kreativní odvětví

Mapujeme a rozvíjíme kreativní sektor. Kulturní a kreativní odvětví jsou zásadním přínosem pro prosperující město.

Mezi kulturní a kreativní odvětví patří všechny oblasti lidské tvořivosti, které jsou založeny na kulturních hodnotách a mají potenciál přinášet zisk: architektura, design, reklama, film a audiovize, hudba, knihy a tisk, herní průmysl, software, nová média a navazující IT služby, rozhlasové a televizní vysílání, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla nebo kulturní dědictví. Jedná se o zásadní sektor chytré ekonomiky, který hraje důležitou roli v řešení aktuálních i budoucích společenských výzev.

Kulturní a kreativní odvětví