Kreativní Praha
Mapování a strategie KKO

Mapování a strategie KKO

Spolupracujeme na projektu Ministerstva kultury mapujícím kulturní a kreativní odvětví. Zaměřujeme se na strategický rozvoj KKO založený na kvalitních datech.

Kulturní a kreativní odvětví jsou typická svou rozdrobeností na velké množství malých  subjektů. 95 % všech aktérů představují mikrosubjekty do devíti zaměstnanců, zejména jednotlivci. S ohledem na rapidní rozvoj KKO v posledních letech, jejich roztříštěnost a nekvalitní data na národní úrovni, je složité získat jasný přehled o struktuře této oblasti. To následně omezuje strategický rozvoj KKO nejen v Praze, ale v celé ČR.

Jak probíhá mapování?

Výzva Ministerstva kultury má za cíl během let 2023–2024 podpořit regionální strategický rozvoj KKO. V první fázi se jedná o analýzu dat získaných ve spolupráci MK ČR a Českého statistického úřadu. Následně participativním způsobem vznikne strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze. Cílem je ukotvit KKO ve strategickém rámci Prahy a rozvíjet je v návaznosti na oblast podnikání, inovací, udržitelnosti, územního rozvoje, zahraničních vztahů či turismu.

Zajímá vás rozvoj KKO?

Napište Jakubovi na jakub.bakule@kreativnipraha.eu.

No items found.

Mapování a strategie KKO

Spolupracujeme na projektu Ministerstva kultury mapujícím kulturní a kreativní odvětví. Zaměřujeme se na strategický rozvoj KKO založený na kvalitních datech.

Kulturní a kreativní odvětví jsou typická svou rozdrobeností na velké množství malých  subjektů. 95 % všech aktérů představují mikrosubjekty do devíti zaměstnanců, zejména jednotlivci. S ohledem na rapidní rozvoj KKO v posledních letech, jejich roztříštěnost a nekvalitní data na národní úrovni, je složité získat jasný přehled o struktuře této oblasti. To následně omezuje strategický rozvoj KKO nejen v Praze, ale v celé ČR.

Jak probíhá mapování?

Výzva Ministerstva kultury má za cíl během let 2023–2024 podpořit regionální strategický rozvoj KKO. V první fázi se jedná o analýzu dat získaných ve spolupráci MK ČR a Českého statistického úřadu. Následně participativním způsobem vznikne strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví v Praze. Cílem je ukotvit KKO ve strategickém rámci Prahy a rozvíjet je v návaznosti na oblast podnikání, inovací, udržitelnosti, územního rozvoje, zahraničních vztahů či turismu.

Zajímá vás rozvoj KKO?

Napište Jakubovi na jakub.bakule@kreativnipraha.eu.

No items found.
Mapování a strategie KKO