Kreativní Praha
European Union Logo

Label4Future

Využití inovací kulturního a kreativního sektoru pro udržitelnější ekonomiku.

Label4Future podporuje přechod na ekologičtější ekonomiku skrze využití dovedností kreativních profesí. Cílem projektu je podpora malých a středních podniků při jejich snaze rozvíjet cirkulární ekonomiku. V letech 2024-2025 partneři projektu nabídnou podnikům workshopy, služby kreativců i výzkumníků, nebo prezentaci na mezinárodních akcích.

Jedná se o menší mezinárodní projekt, který má připravit půdu pro systematický přístup k inovacím a investicím mezi regiony. V rámci projektu proto budou budovány strategické koalice mezi podniky, kulturními a kreativními odvětvími, veřejnou správou a výzkumem. Mezi partnery Kreativní Prahy patří Creative Industry Košice, Ars Electronica, European Creative Business Network, rakouská rozvojová banka AWS, Slovinská hospodářská komora a Technická univerzita v Košicích. Projekt byl podpořen Evropskou unií skrze tzv. Interregional Investment Instrument (I3).

No items found.

Label4Future

Využití inovací kulturního a kreativního sektoru pro udržitelnější ekonomiku.

Label4Future podporuje přechod na ekologičtější ekonomiku skrze využití dovedností kreativních profesí. Cílem projektu je podpora malých a středních podniků při jejich snaze rozvíjet cirkulární ekonomiku. V letech 2024-2025 partneři projektu nabídnou podnikům workshopy, služby kreativců i výzkumníků, nebo prezentaci na mezinárodních akcích.

Jedná se o menší mezinárodní projekt, který má připravit půdu pro systematický přístup k inovacím a investicím mezi regiony. V rámci projektu proto budou budovány strategické koalice mezi podniky, kulturními a kreativními odvětvími, veřejnou správou a výzkumem. Mezi partnery Kreativní Prahy patří Creative Industry Košice, Ars Electronica, European Creative Business Network, rakouská rozvojová banka AWS, Slovinská hospodářská komora a Technická univerzita v Košicích. Projekt byl podpořen Evropskou unií skrze tzv. Interregional Investment Instrument (I3).

No items found.
European Union Logo