Kreativní Praha
Evaluace programu Umění pro město

Evaluace programu Umění pro město

Pro GHMP jsme připravili rešeršní a analytické dokumenty a uspořádali konferenci. Navrhli jsme úpravy programu, který se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru.

Cílem evaluace bylo nalézt limity v procesu implementace umění do veřejného prostoru, navrhnout úpravu programu Umění pro město a participativně zapojit stakeholdery.

Jaké jsou výstupy evaluace?

Evaluační projekt probíhal od března 2022 do března 2023 a přinesl tyto výstupy:

  1. rešerše zahraniční praxe umisťování umění ve veřejném prostoru
  2. rešerše české praxe s důrazem na dohledání klíčových stakeholderů
  3. konference KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR o umění ve veřejném prostoru s mezinárodní účastí (Matthias Einhof z berlínského ZK/U, Martina Teig z vídeňského KÖR, zástupkyně gdaňské Laznia Anna Szynwelska a Kinga Jarocka)
  4. analýza programu Umění pro město
  5. návrh variantního řešení úprav či transformace programu Umění pro město

Konference KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR

Cílem dvoudenní konference bylo propojit aktéry z veřejné i soukromé a nezávislé sféry, kteří v českém prostředí rozvíjí umění ve veřejném prostoru. Mezi prezentujícími byli jak zástupci samospráv a politické reprezentace, tak umělci a zástupci nezávislých kulturních organizací, kteří představili různé přístupy k umění ve veřejném prostoru a jeho systémové podpoře ze strany měst a obcí. Záznam konference KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.

Evaluace programu Umění pro město

Pro GHMP jsme připravili rešeršní a analytické dokumenty a uspořádali konferenci. Navrhli jsme úpravy programu, který se zaměřuje na umění ve veřejném prostoru.

Cílem evaluace bylo nalézt limity v procesu implementace umění do veřejného prostoru, navrhnout úpravu programu Umění pro město a participativně zapojit stakeholdery.

Jaké jsou výstupy evaluace?

Evaluační projekt probíhal od března 2022 do března 2023 a přinesl tyto výstupy:

  1. rešerše zahraniční praxe umisťování umění ve veřejném prostoru
  2. rešerše české praxe s důrazem na dohledání klíčových stakeholderů
  3. konference KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR o umění ve veřejném prostoru s mezinárodní účastí (Matthias Einhof z berlínského ZK/U, Martina Teig z vídeňského KÖR, zástupkyně gdaňské Laznia Anna Szynwelska a Kinga Jarocka)
  4. analýza programu Umění pro město
  5. návrh variantního řešení úprav či transformace programu Umění pro město

Konference KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR

Cílem dvoudenní konference bylo propojit aktéry z veřejné i soukromé a nezávislé sféry, kteří v českém prostředí rozvíjí umění ve veřejném prostoru. Mezi prezentujícími byli jak zástupci samospráv a politické reprezentace, tak umělci a zástupci nezávislých kulturních organizací, kteří představili různé přístupy k umění ve veřejném prostoru a jeho systémové podpoře ze strany měst a obcí. Záznam konference KÁMEN, MĚSTO, PAPÍR můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.

Evaluace programu Umění pro město