Kreativní Praha
Datová analytika

Datová analytika

Vydáváme analýzy k aktuálnímu tématu či trendu kulturní politiky. Klademe důraz na praktické využití těchto analytických zpráv. Téma vybíráme v souladu s našimi aktuálními projekty a akcemi.

Spektrum témat se může pohybovat od kulturní politiky přes rozvoj publika až po potenciál umění v urbanistickém rozvoji. Vybrané téma zpracováváme do podoby analýzy a vyhodnocujeme, jak jej lze aplikovat do nástrojů města a dosáhnout tím pozitivní změny v kulturním prostředí.

Téma excelence

V roce 2022 jsme se věnovali tématu, které vychází ze strategického dokumentu Kulturní politika hl. m. Prahy 22+, kde se píše: „Praha ve spolupráci s odborníky bude definovat kritéria excelence a hledat způsob, jak excelentní kulturní počiny rozeznat a podpořit jejich další rozvoj.“ Datová analytika 2022 přináší návrh na úpravu pražského dotačního systému tak, aby v něm byla posilována excelence. Zpráva navrhuje tato základní opatření:

  1. úprava hodnotících kritérií
  2. zavedení mechanismu finanční alokace
  3. zavedení benchmarkingu a evaluace uvnitř týmu hodnotitelek a hodnotitelů.

Zprávu jsme předali odboru kultury s doporučeními pro postupnou implementaci do praxe.

Zajímá vás Datová analytika?

Chcete si přečíst podrobněji o excelenci? Zprávu z roku 2022 s názvem Podpora excelence v dotačním systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění si můžete přečíst v pdf. Více k datové analytice se dozvíte od Lindy, napište jí na linda.krajcovic@kreativnipraha.eu.

Datová analytika

Vydáváme analýzy k aktuálnímu tématu či trendu kulturní politiky. Klademe důraz na praktické využití těchto analytických zpráv. Téma vybíráme v souladu s našimi aktuálními projekty a akcemi.

Spektrum témat se může pohybovat od kulturní politiky přes rozvoj publika až po potenciál umění v urbanistickém rozvoji. Vybrané téma zpracováváme do podoby analýzy a vyhodnocujeme, jak jej lze aplikovat do nástrojů města a dosáhnout tím pozitivní změny v kulturním prostředí.

Téma excelence

V roce 2022 jsme se věnovali tématu, které vychází ze strategického dokumentu Kulturní politika hl. m. Prahy 22+, kde se píše: „Praha ve spolupráci s odborníky bude definovat kritéria excelence a hledat způsob, jak excelentní kulturní počiny rozeznat a podpořit jejich další rozvoj.“ Datová analytika 2022 přináší návrh na úpravu pražského dotačního systému tak, aby v něm byla posilována excelence. Zpráva navrhuje tato základní opatření:

  1. úprava hodnotících kritérií
  2. zavedení mechanismu finanční alokace
  3. zavedení benchmarkingu a evaluace uvnitř týmu hodnotitelek a hodnotitelů.

Zprávu jsme předali odboru kultury s doporučeními pro postupnou implementaci do praxe.

Zajímá vás Datová analytika?

Chcete si přečíst podrobněji o excelenci? Zprávu z roku 2022 s názvem Podpora excelence v dotačním systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění si můžete přečíst v pdf. Více k datové analytice se dozvíte od Lindy, napište jí na linda.krajcovic@kreativnipraha.eu.

Datová analytika