Kreativní Praha
EVALUART

EVALUART

Pracujeme na IT nástroji pro evaluaci a rozvoj příspěvkových organizací v oblasti kultury. EVALUART poskytne Praze data o tom, jak městem zřizované kulturní instituce naplňují svou strategii i cíle hlavního města, formulované v Kulturní politice.

EVALUART má sloužit jako nástroj pro evaluaci a rozvoj kulturních organizací. Měl by podporovat koncepční práci v kultuře a také posilovat práci s daty v organizacích.

Co EVALUART přináší?

Projekt reaguje na potřeby odboru kultury a pražských kulturních organizací, které chtějí posílit znalost svého publika a zmapovat kulturní poptávku obyvatel Prahy. Díky spojení těchto informací bude možné lépe pojmenovat, které oblasti, žánry či cílové skupiny nejsou dostatečně saturovány kulturní nabídkou. IT nástroj EVALUART:

  • poskytne podporu v práci s daty o kulturních organizacích a jejich návštěvnících,
  • usnadní strategické plánování a zacílení marketingu,
  • umožní automatizovat povinné výkaznictví směrem ke zřizovateli,
  • bude shromažďovat data pro evaluaci zřizovaných kulturních organizací.

Jak EVALUART vzniká?

Projekt je financován z operačního programu Praha – pól růstu, jehož nositelem je odbor kultury hl. m. Prahy a realizátorkou Kreativní Praha. Spolupráce probíhá v režimu tzv. inovačního partnerství, pro které je charakteristické zapojení výzkumu a vývoje. EVALUART vzniká ve spolupráci s externími dodavateli jak na straně expertů, tak vývojářů. Do vývoje jsou zapojeni budoucí uživatelé – zástupci zřizovaných kulturních organizací a odboru kultury. EVALUART je pilotní projekt a jeho rozvojovou ambicí je rozšíření i do dalších kulturních organizací mimo Prahu či organizací nezřizovaných městem.

EVALUART

Pracujeme na IT nástroji pro evaluaci a rozvoj příspěvkových organizací v oblasti kultury. EVALUART poskytne Praze data o tom, jak městem zřizované kulturní instituce naplňují svou strategii i cíle hlavního města, formulované v Kulturní politice.

EVALUART má sloužit jako nástroj pro evaluaci a rozvoj kulturních organizací. Měl by podporovat koncepční práci v kultuře a také posilovat práci s daty v organizacích.

Co EVALUART přináší?

Projekt reaguje na potřeby odboru kultury a pražských kulturních organizací, které chtějí posílit znalost svého publika a zmapovat kulturní poptávku obyvatel Prahy. Díky spojení těchto informací bude možné lépe pojmenovat, které oblasti, žánry či cílové skupiny nejsou dostatečně saturovány kulturní nabídkou. IT nástroj EVALUART:

  • poskytne podporu v práci s daty o kulturních organizacích a jejich návštěvnících,
  • usnadní strategické plánování a zacílení marketingu,
  • umožní automatizovat povinné výkaznictví směrem ke zřizovateli,
  • bude shromažďovat data pro evaluaci zřizovaných kulturních organizací.

Jak EVALUART vzniká?

Projekt je financován z operačního programu Praha – pól růstu, jehož nositelem je odbor kultury hl. m. Prahy a realizátorkou Kreativní Praha. Spolupráce probíhá v režimu tzv. inovačního partnerství, pro které je charakteristické zapojení výzkumu a vývoje. EVALUART vzniká ve spolupráci s externími dodavateli jak na straně expertů, tak vývojářů. Do vývoje jsou zapojeni budoucí uživatelé – zástupci zřizovaných kulturních organizací a odboru kultury. EVALUART je pilotní projekt a jeho rozvojovou ambicí je rozšíření i do dalších kulturních organizací mimo Prahu či organizací nezřizovaných městem.

EVALUART