Kreativní Praha
Kulturní politika hl. m. Prahy 22+

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+

Připravili jsme klíčový koncepční dokument pro rozvoj umění, kultury a KKO v Praze pro roky 2022–2030. KP22+ definuje dlouhodobou vizi, priority a cíle hlavního města v oblasti kultury. V návaznosti na strategii se také každý rok podílíme na přípravě akčního plánu s konkrétními projekty.

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ slouží jako základní východisko, které se promítá do práce nejen volených a nevolených reprezentantů města. Její implementace se vztahuje k širokému plénu kulturních aktérů v Praze, v čele s Magistrátem a městem zřízenými či založenými organizacemi.

Co KP22+ obsahuje?

Kulturní politika hl. města Prahy má pět tematických kapitol:

 1. Kultura sjednocená – Spoluprací nejdál dojdeš
 2. Praha uvědomělá – Bez dat nejsou koláče
 3. Praha inspirativní – Jak se do světa volá, tak se ze světa ozývá
 4. Praha komunitní – Kultura je tam, kde jsou lidé
 5. Praha prosperující – Kreativita je budoucím kulturním dědictvím.

Dokument zároveň deklaruje pět klíčových zásad, které by měly být respektovány městem i napříč kulturní obcí – udržitelnost, přístupnost a otevřenost, pilotování a znalost, inovace, rozmanitost.

Jak strategie vznikala?

Kromě výsledného dokumentu je klíčový i způsob, jakým strategie vzniká. Snažili jsme se proto co nejvíc komunikovat s kulturními profesionály, reprezentanty úřadu, politickou reprezentací i širší kulturní obcí. KP22+ díky tomu vznikala široce participativně v těchto krocích:

 • třídenní konference Pražské kulturní fórum v hybridním formátu s více než 2000 shlédnutími a mezinárodní účastí
 • dotazníkové šetření mezi 165 respondenty z kulturní obce
 • celkem 9 setkání 3 tematických pracovních skupin po 8 zástupcích odborné veřejnosti
 • 3 participační online setkání s celkem 550 shlédnutími
 • veřejné projednání návrhu
 • vypořádání 180 připomínek
 • 3 setkání řídicího výboru z volených zástupců města napříč politickým spektrem
 • 2 projednání Výboru pro kulturu

Kulturní politika byla jednomyslně schválena ZHMP v dubnu 2022.

Co je akční plán?

Akční plán vychází z kulturní politiky a podrobněji rozpracovává agendu pro následující kalendářní rok. Pojmenovává konkrétní projekty, specifikuje způsob financování a určuje, kdo je zodpovědný za realizaci. Na akčních plánech pracujeme ve spolupráci s odborem kultury a městskými kulturními organizacemi. Naší dlouhodobou ambicí je rozšířit spektrum aktérů, kteří se na implementaci kulturní politiky podílejí, a otevřít práci na akčních plánech širší kulturní obci a nezávislému sektoru.

Zajímá vás pražská Kulturní politika?

Schválenou finální verzi strategického dokumentu Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ si můžete přečíst v pdf. Dostupný je i návrh Akčního plánu 2023 v pdf. Můžete se také seznámit s Výsledky dotazníkového šetření NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA. Pokud vás zajímají detaily vzniku a implementace KP22+, napište Lindě na linda.krajcovic@kreativnipraha.eu či Jakubovi na jakub.bakule@kreativnipraha.eu.

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+

Připravili jsme klíčový koncepční dokument pro rozvoj umění, kultury a KKO v Praze pro roky 2022–2030. KP22+ definuje dlouhodobou vizi, priority a cíle hlavního města v oblasti kultury. V návaznosti na strategii se také každý rok podílíme na přípravě akčního plánu s konkrétními projekty.

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ slouží jako základní východisko, které se promítá do práce nejen volených a nevolených reprezentantů města. Její implementace se vztahuje k širokému plénu kulturních aktérů v Praze, v čele s Magistrátem a městem zřízenými či založenými organizacemi.

Co KP22+ obsahuje?

Kulturní politika hl. města Prahy má pět tematických kapitol:

 1. Kultura sjednocená – Spoluprací nejdál dojdeš
 2. Praha uvědomělá – Bez dat nejsou koláče
 3. Praha inspirativní – Jak se do světa volá, tak se ze světa ozývá
 4. Praha komunitní – Kultura je tam, kde jsou lidé
 5. Praha prosperující – Kreativita je budoucím kulturním dědictvím.

Dokument zároveň deklaruje pět klíčových zásad, které by měly být respektovány městem i napříč kulturní obcí – udržitelnost, přístupnost a otevřenost, pilotování a znalost, inovace, rozmanitost.

Jak strategie vznikala?

Kromě výsledného dokumentu je klíčový i způsob, jakým strategie vzniká. Snažili jsme se proto co nejvíc komunikovat s kulturními profesionály, reprezentanty úřadu, politickou reprezentací i širší kulturní obcí. KP22+ díky tomu vznikala široce participativně v těchto krocích:

 • třídenní konference Pražské kulturní fórum v hybridním formátu s více než 2000 shlédnutími a mezinárodní účastí
 • dotazníkové šetření mezi 165 respondenty z kulturní obce
 • celkem 9 setkání 3 tematických pracovních skupin po 8 zástupcích odborné veřejnosti
 • 3 participační online setkání s celkem 550 shlédnutími
 • veřejné projednání návrhu
 • vypořádání 180 připomínek
 • 3 setkání řídicího výboru z volených zástupců města napříč politickým spektrem
 • 2 projednání Výboru pro kulturu

Kulturní politika byla jednomyslně schválena ZHMP v dubnu 2022.

Co je akční plán?

Akční plán vychází z kulturní politiky a podrobněji rozpracovává agendu pro následující kalendářní rok. Pojmenovává konkrétní projekty, specifikuje způsob financování a určuje, kdo je zodpovědný za realizaci. Na akčních plánech pracujeme ve spolupráci s odborem kultury a městskými kulturními organizacemi. Naší dlouhodobou ambicí je rozšířit spektrum aktérů, kteří se na implementaci kulturní politiky podílejí, a otevřít práci na akčních plánech širší kulturní obci a nezávislému sektoru.

Zajímá vás pražská Kulturní politika?

Schválenou finální verzi strategického dokumentu Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ si můžete přečíst v pdf. Dostupný je i návrh Akčního plánu 2023 v pdf. Můžete se také seznámit s Výsledky dotazníkového šetření NOVÁ PRAŽSKÁ KULTURNÍ POLITIKA. Pokud vás zajímají detaily vzniku a implementace KP22+, napište Lindě na linda.krajcovic@kreativnipraha.eu či Jakubovi na jakub.bakule@kreativnipraha.eu.

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+