Kreativní Praha
Pražské kulturní fórum 2021

PKF 2021

První ročník Pražského kulturního fóra, který se konal 27.–29. 4. 2021, proběhl online z Centra architektury a městského plánování. Tématem byla palčivá otázka: „Jaká je budoucnost kultury?“

První PKF otevřelo diskuzi k nové Kulturní politice hlavního města Prahy. Cílem bylo nastartovat dlouhodobou spolupráci mezi lokálními aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních odvětví a začít přinášet do pražského prostředí současné zahraniční trendy.

Program

PKF 2021 mělo čtyři programové bloky:

 • FUTURE: POLICY – Role města v rozvoji kultury
 • FUTURE: ART – Podpora napříč uměleckými žánry
 • FUTURE: ECONOMY – Podpora kulturních a kreativních odvětví
 • FUTURE: COMMUNITY – Komunitní kultura a otevřenost institucí

FUTURE: POLICY

Jak se musí změnit přístup města k podpoře kultury a kulturních a kreativních odvětví v situaci rychlého vývoje společnosti způsobeného nejen pandemií, ale také klimatickou změnou, rozšířením digitálních technologií a společenskými změnami? Jak má vypadat moderní kulturní politika, která na tyto změny reaguje?

Zahraniční rozhovor:

PIER LUIGI SACCO, Itálie, IULM University Milan (moderátor JIŘÍ SULŽENKO – ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP)

Moderátor:

SAŠA MICHAILIDIS

Panelisté:

 • HANA TŘEŠTÍKOVÁ – radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
 • LUBOMÍR ZAORÁLEK – ministr kultury České republiky
 • JANA ZIELINSKI – ředitelka festivalu DesignBlok
 • JIŘÍ SUCHÁNEK – ředitel Kreativní zóny DEPO2015 Plzeň
 • PETR SUŠKA – ředitel týmu inovací v urbánní ekonomice, Fraunhofer-Gesellschaft

FUTURE: ART

Co může Praha udělat pro kulturní aktéry a co oni pro ni? Jaký druh infrastruktury jí chybí? Chce být Praha špičkou současného tance, vážné hudby nebo literatury? A ví to vůbec? Jak se dá „měřit“ práce kulturních organizací?

Zahraniční rozhovor:

JORDI PARDO – Španělsko, Nartex Barcelona (moderátorka OLGA ŠKOCHOVÁ BLÁHOVÁ – specialistka kulturního plánování, ONplan)

Moderátor:

PETR PROKOP

Panelisté:

 • EVA KEJKRTOVÁ MĚŘIČKOVÁ – výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel ČR
 • BOHUMIL NEKOLNÝ – specialista tvorby kulturních politik, DAMU
 • DANIEL PŘIBYL – ředitel Městských divadel pražských
 • MAREK VRABEC – ředitel festivalu Struny podzimu

FUTURE: ECONOMY

Kolik lidí v Praze pracuje v kulturních a kreativních odvětvích? Co o nich víme? Nakolik se podílí na ekonomice města? Budou součástí pražské kulturní politiky? V jakých oblastech kreativních odvětví může být Praha evropským lídrem? A jak konkrétně by je město mělo podporovat?

Zahraniční rozhovor:

MICHAL HLADKÝ – Slovensko, Creative Industry Košice (moderátor MATTIJS MAUSSEN – nezávislý konzultant EHMK

Moderátorka:

NADĚŽDA HÁVOVÁ

Panelisté:

 • JANA ADAMCOVÁ – členka představenstva Prague City Tourism, předsedkyně Institutu pro digitální ekonomiku
 • PAVEL BARÁK – předseda Asociace herních vývojářů ČR (GDACZ)
 • ONDŘEJ KAŠPÁREK – ředitel Průša Labu
 • MARTIN POŠTA – ředitel Signal festivalu

FUTURE: COMMUNITY

Jak nastavit spolupráci v rozvoji místní kultury mezi hl. m. Prahou a městskými částmi? Jakou roli mohou hrát příspěvkové organizace a soukromé kulturní instituce v rozvoji kultury v lokalitách? Jsou Pražané připraveni se na ní spolupodílet?

Zahraniční rozhovor:

Ragnar Siil, Estonsko – Creativity Lab OÜ (moderátor DAVID KAŠPAR – místostarosta MČ Praha 10)

Moderátor:

ONDŘEJ HORÁK

Panelisté:

 • HANA TŘEŠTÍKOVÁ – radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruch
 • MAGDALENA JUŘÍKOVÁ – ředitelka Galerie hlavního města Prahy
 • TOMÁŠ ŘEHÁK – ředitel Městské knihovny v Praze
 • MARTIN ŠOTOLA – ředitel spolku AutoMat a koordinátor Zažít město jinak

PKF 2021

První ročník Pražského kulturního fóra, který se konal 27.–29. 4. 2021, proběhl online z Centra architektury a městského plánování. Tématem byla palčivá otázka: „Jaká je budoucnost kultury?“

První PKF otevřelo diskuzi k nové Kulturní politice hlavního města Prahy. Cílem bylo nastartovat dlouhodobou spolupráci mezi lokálními aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních odvětví a začít přinášet do pražského prostředí současné zahraniční trendy.

Program

PKF 2021 mělo čtyři programové bloky:

 • FUTURE: POLICY – Role města v rozvoji kultury
 • FUTURE: ART – Podpora napříč uměleckými žánry
 • FUTURE: ECONOMY – Podpora kulturních a kreativních odvětví
 • FUTURE: COMMUNITY – Komunitní kultura a otevřenost institucí

FUTURE: POLICY

Jak se musí změnit přístup města k podpoře kultury a kulturních a kreativních odvětví v situaci rychlého vývoje společnosti způsobeného nejen pandemií, ale také klimatickou změnou, rozšířením digitálních technologií a společenskými změnami? Jak má vypadat moderní kulturní politika, která na tyto změny reaguje?

Zahraniční rozhovor:

PIER LUIGI SACCO, Itálie, IULM University Milan (moderátor JIŘÍ SULŽENKO – ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP)

Moderátor:

SAŠA MICHAILIDIS

Panelisté:

 • HANA TŘEŠTÍKOVÁ – radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu
 • LUBOMÍR ZAORÁLEK – ministr kultury České republiky
 • JANA ZIELINSKI – ředitelka festivalu DesignBlok
 • JIŘÍ SUCHÁNEK – ředitel Kreativní zóny DEPO2015 Plzeň
 • PETR SUŠKA – ředitel týmu inovací v urbánní ekonomice, Fraunhofer-Gesellschaft

FUTURE: ART

Co může Praha udělat pro kulturní aktéry a co oni pro ni? Jaký druh infrastruktury jí chybí? Chce být Praha špičkou současného tance, vážné hudby nebo literatury? A ví to vůbec? Jak se dá „měřit“ práce kulturních organizací?

Zahraniční rozhovor:

JORDI PARDO – Španělsko, Nartex Barcelona (moderátorka OLGA ŠKOCHOVÁ BLÁHOVÁ – specialistka kulturního plánování, ONplan)

Moderátor:

PETR PROKOP

Panelisté:

 • EVA KEJKRTOVÁ MĚŘIČKOVÁ – výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel ČR
 • BOHUMIL NEKOLNÝ – specialista tvorby kulturních politik, DAMU
 • DANIEL PŘIBYL – ředitel Městských divadel pražských
 • MAREK VRABEC – ředitel festivalu Struny podzimu

FUTURE: ECONOMY

Kolik lidí v Praze pracuje v kulturních a kreativních odvětvích? Co o nich víme? Nakolik se podílí na ekonomice města? Budou součástí pražské kulturní politiky? V jakých oblastech kreativních odvětví může být Praha evropským lídrem? A jak konkrétně by je město mělo podporovat?

Zahraniční rozhovor:

MICHAL HLADKÝ – Slovensko, Creative Industry Košice (moderátor MATTIJS MAUSSEN – nezávislý konzultant EHMK

Moderátorka:

NADĚŽDA HÁVOVÁ

Panelisté:

 • JANA ADAMCOVÁ – členka představenstva Prague City Tourism, předsedkyně Institutu pro digitální ekonomiku
 • PAVEL BARÁK – předseda Asociace herních vývojářů ČR (GDACZ)
 • ONDŘEJ KAŠPÁREK – ředitel Průša Labu
 • MARTIN POŠTA – ředitel Signal festivalu

FUTURE: COMMUNITY

Jak nastavit spolupráci v rozvoji místní kultury mezi hl. m. Prahou a městskými částmi? Jakou roli mohou hrát příspěvkové organizace a soukromé kulturní instituce v rozvoji kultury v lokalitách? Jsou Pražané připraveni se na ní spolupodílet?

Zahraniční rozhovor:

Ragnar Siil, Estonsko – Creativity Lab OÜ (moderátor DAVID KAŠPAR – místostarosta MČ Praha 10)

Moderátor:

ONDŘEJ HORÁK

Panelisté:

 • HANA TŘEŠTÍKOVÁ – radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruch
 • MAGDALENA JUŘÍKOVÁ – ředitelka Galerie hlavního města Prahy
 • TOMÁŠ ŘEHÁK – ředitel Městské knihovny v Praze
 • MARTIN ŠOTOLA – ředitel spolku AutoMat a koordinátor Zažít město jinak
Pražské kulturní fórum 2021